บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด
อาคาร อื้อจือเหลียง 968 ถนนพระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-095-3999 แฟกซ์ : 02-095-3170